Soumis par Claude Beaunis le 08/06/15 – 10:47

 

Ze smutkiem przekazuję wiadomość Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta – PSAPF, że w dniu 22 maja 2015 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Krakowie Grażynę Maszczyńską – Góra, znaczącą i znaną animatorkę polskiego ruchu freinetowskiego. Miała 68 lat. Grażyna była współzałożycielką polskiego ruchu freinetowskiego i literką Grupy Regionalnej w Krakowie. Niezwykle aktywna i niestrudzona w upowszechnianiu pedagogiki C. Freineta poprzez codzienną pracę pedagogiczną i wiele publikacji o swoich doświadczeniach. Koordynowała organizację RIDEF w Polsce - Kraków,1996. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych kongresach esperanto i RIDEF. Grażyno, odeszłaś…, Twój freinetowski ślad pozostaje – Dziękujemy. www.freinet.pl
Foto Nr 1 – Grażyna, trzecia od lewej ( Bernard Monthubert, Małgorzata Kaliszewska, Grażyna Maszczyńska – Góra) podczas posiedzenia zarządu CA FIMEM, Kraków – RIDEF 1996. Autor zdjęcia nieznany.
Foto nr 2 – Grażyna Maszczyńska – Góra w czasie podróży samolotem do Japonii - RIDEF 1998. Zdjęcie wykonane przez Danutę Klimkiewicz .
 
FR
 Voici  le message de l'Association polonaise de l'éducation Animateurs C. Freinet - PSAPF que le 22 mai 2015  a dit au revoir au cimetière de Cracovie  à Grazyna Maszczyńska - Gora, une animatice importante et bien connue du mouvement polonais freinet. Grazyna elle a co-organisé  le mouvement freinet et la lettre du groupe régional de Cracovie. Extrêmement actvef et infatigable dans la promotion de la pédagogie Freinet  à travers le travail quotidien de l'enseignement et de nombreuses publications au sujet de ses expériences. Elle a coordonné l'organisation de la  RIDEF en Pologne - Cracovie 1996. Elle a participé à de nombreux congrès internationaux espéranto et RIDEF. Grażyna, disparu ... Vos réalisations sont  les bienvenues
Le photo 1 - Grażyna troisieme a gauche (Bernard Monthubert,Małgorzata Kaliszewska, Grażyna Maszyńska - Góra) pendant la reunion CA FIMEM KRAKÓW - RIDEF 1996. .
Le photo 2 - Grażyna Maszczyńska – Góra pendant le voyage a RIDEF 1998 au Japon. Photo réalisée par Danuta Klimkiewicz.
 
ENG
With sorrow I would like to convey a sad news of Polish Freinet
Movement - PSAPF. On 22May 2015 at the cemetery in Cracow we said goodbye to Grażyna Maszczynska- Góra, a significant and well-known animator. She died at the age of 68. Grażyna was a co-founder member of Freinet Movement and a leader of Regional Group in Cracow. She was extremely active and indefatigable in promoting the pedagogy of Celestin Freinet through the daily work of teaching and a lot of publications about her experiences. She coordinated the organization RIDEF in Poland - Krakow (1996) and participated in many international Esperanto and RIDEF congresses.
Dear Grażyna, you are gone, but you leaved your Track. Thank you!
Photo 1 – Grażyna maszczyńska - Góra, third from left (Bernard Monthubert,Małgorzata Kaliszewska, Grażyna Maszczyńska - Góra) during the CA FIMEM session, KRAKÓW RIDEF 1996. The author photo unknown
Photo 2 – Grażyna Maszczyńska – Góra during a travel on Ridef in Japany. Photo by Danuta Klimkiewicz.
Regina Chorn
siedziba PSAPF
www.freinet.pl
ul. Żwirowa 9
62-200 Gniezno
e-mail: rjchorn@interia.pl
tel. 696 022 022